- نظر

آسترولوژی چیست؟

admin
یکشنبه، ۰۴ تیر ۱۴۰۲

آسترولوژی یا طالع بینی، نوعی پیشگویی درباره پیش بینی وقایع زمینی و انسانی از طریق مشاهده و تفسیر ستارگان ثابت، خورشید، ماه و سیارات است. گذشتگان معتقدند که حرکت سیارات و ستارگان بر امور زمینی تاثیرگذار است و باعث می‌شود تا سرنوشت افراد، گروه‌ها و ملت‌ها را پیش‌بینی کنند و بر آن‌ها تأثیر بگذارند.

آسترولوژی چیست؟