بله تمامی چارت های نجومی و مشاوره های نجومی در این مجموعه انجام می شود
جواب تمامی سوال های شما در چارت تولد موجود است و میتوانید با یک منجم حرفه ای به جواب تمام سوال های درون ذهنتان برسید
خدماتی مثل مشاوره چارت تولد هاله چاکرا انرژی درمانی
رسالت 1 ساعت بیزنسی نیم ساعت