کد کیهانی

بی تردید اعداد بر زندگی ما تاثیر می گذارند. چنانچه ما چشمان خود را بر روی این دانش معنوی پنهان بگشاییم، ابزار شهودی ارزشمندی را بدست آورده ایم. زندگی شما از اعدادی تشکیل شده است که داستان سفر زندگی شما را بازگو می کنند. اعداد شما به شما می گویند که چگونه می توانید به شیوه ای شهودی بهترین استفاده را از زندگیتان ببرید.

همه سنین
سایت نایینگ
رایگان / افزودن به خدمات من
کد کیهانی
توضیحات

هر عدد داستانی را نقل می کند و داستان آن عدد، داستان شماست. بهترین نکته در مورد دانش اعداد این است که تنها چیزی که لازم است شما بدانید نام و تاریخ تولدتان است. به همین سادگی! با دانستن این دو مورد شما پروفایل عددی خود را ایجاد می کنید. اصولاً پروفایل عددی شما، شامل پنج عدد محوری می باشد که این پنج عدد در کنار هم تصویری منحصر به فرد از شما ترسیم می کنند که شما هستید:

1- عدد مسیر زندگی شما 2- عدد سرنوشت شما 3- عدد روح شما 4- عدد شخصیت شما 5- عدد بلوغ شما

کد کیهانی

نظرات کاربران

خدمات مشابه